Nova čitanja

Online biblioteka Lektira narodu, četvrto kolo

Školegijum redakcija

07.03.2022

Besplatno preuzmite knjige iz edicije Lektira narodu

Od danas je za besplatno čitanje i download dostupno četvrto kolo edicije Lektira narodu. Nadamo se da će naći svoje mjesto u nastavi, kao i da će potaći korisne rasprave o reformi obrazovanja. Ekran Školegijuma otvoren je za vaše utiske, kritike i iskustva.

 

Sve do sada objavljene naslove iz edicije Lektira narodu možete pronaći u sekciji Docs, u kategoriji Čitaonica. Više o ediciji i prethodnim kolima pročitajte na tagu Lektira narodu.

Najnovije

Slobodan Divjak o Srbiji govori kao o liberalnom raju

Akademska podvala 

Miloš Janković

Nova tumačenja istorije u izbornoj godini

Štivo nesavladivo đacima kojima je namijenjeno

Melisa Forić Plasto

Neslužbeno brisanje službenog jezika u dvojezičnim školama u Crnoj Gori

Svi su đaci u Ulcinju jednaki, ali su neki nejednakiji

Edona Bakali

Uz razgovore o reformama u obrazovanju

Šta je nama naša vjeronauka

Srđan Puhalo

Pouke iz okruga McMinn, s one strane okeana

Demokratsko odlučivanje u decentralizovanom obrazovanju

Dejan Ilić