Obrazovna politika

Javna nabavka udžbenika za 3,48 miliona KM

Sarajevski izdavači će pokušati oboriti tender dok neki možda već štampaju knjige

Rubina Čengić

19.04.2022

Fotografije: Školegijum

Grupa sarajevskih izdavačkih kuća (Dječija knjiga, Sarajevo Publishing, Buybook, Svjetlostkomerc, Malik Books i Bosanska knjiga) pokušaće oboriti tender za nabavku udžbenika za učenike petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda svih osnovnih škola i Katoličkog školskog centra u Kantonu Sarajevu jer smatraju da je nezakonit.

Ovaj tender nema zakonsko uporište jer još nemamo zakon o udžbenicima koji predviđa da za jedan predmet imamo jedan udžbenik, i mi ćemo uraditi sve što možemo da ga učinimo nevažećim. Uz to je poguban za izdavače iz Kantona Sarajevo. Mi razumijemo da djeluje optimistično i da će obradovati roditelje jer će učenici dobiti besplatne udžbenike, i to u izbornoj godini – da li je to način da stranke dobiju više birača? I kakvi će biti ti udžbenici jer je tender tako napisan da će proći najjeftiniji, a mi ovdje ne pričamo o tenderu ministarstva, recimo, privrede, koje treba da otkupi žito ili slično, nego pričamo o obrazovanju i budućnosti naše djece. Nas interesuje na osnovu čega, kojeg zakona, podzakona ili akta se uvodi jedan udžbenik i briše volja nastavnika koji imaju pravo da biraju udžbenik po kojem će raditi, pojašnjava problem Haris Alić iz Buybooka.

Smatra da je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ako je željelo da kupi udžbenike, moglo prepisati tender iz Brčko distrikta, gdje Služba za obrazovanje pošalje upit školama, škole dostave liste udžbenika koje koriste i onda se u skladu s tim pravi tender.

Za nas je pitanje otkud baš sada, u izbornoj godini, ova nabavka, usred kurikularne reforme i uz priču da se izrada novog zakona o udžbenicima o kojem pričamo od 2019. godine prolongira na 2026. godinu. Mi mislimo da je ovo zamka za javnost jer će se svako obradovati kada dobije besplatne udžbenike u vrijeme kada je cijena vrlo neizvjesna jer raste cijena papira, štampe... Osim toga, nema rokova, pa je pitanje kako će se štampati, dostavljati, ali najvažnije – na osnovu čega je nastavnicima uskraćeno pravo odabira udžbenika. Mnogo je problema s ovim, kaže Alić.

 

Slika 2

 

Izdavači upozoravaju da bi provedbom ovog tendera na način daj onaj udžbenik koji imaš više od 80% nastavnika i nastavnica bilo prinuđeno koristiti udžbenike koje nikada ranije nisu koristili, ali i da bi bile ugašene sve izdavačke kuće u Sarajevu i dva najveća knjižarska lanca – Svjetlostkomerc i Sarajevo Publishing.

Ukupna vrijednost nabavke po ovom tenderu je oko 3,5 miliona KM (ili kako u samom tekstu tendera, očito greškom, piše: 3.480.800.000 KM, što je blizu 3,5 milijarde KM) i biće plaćena iz budžeta KS-a za 2022. godinu sa stavke Tekući transfer neprofitnim organizacijama – predškolsko i osnovno obrazovanje. Javna nabavka je podijeljena u deset lotova, što znači da ponuđači mogu da se prijave i samo za jedan ili nekoliko njih – kompleti udžbenika za pojedinačne razrede od petog do devetog u osnovnim školama i u Katoličkom školskom centru. Nabavka se odvija putem otvorenog postupka, uz e-aukciju, a od ponuđača se traži da u ponudi navede pojedinačne cijene udžbenika za svaki predmet, za gotovo 4.000 primjeraka, a tehničke karakteristike prepisane su iz Minimalnih tehničkih uslova odštampanog udžbenika u skladu s Odlukom o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika za osnovne i srednje škole Ministarstva obrazovanja i nauke u Vladi FBiH. U tenderu stoji i da se ugovor sa odabranim dobavljačem potpisuje na šest mjeseci, a da se roba isporučuje sukcesivno u roku od deset dana od potpisivanja narudžbenice koju će ugovorni organ ponuđaču slati e-mailom. 

Eksperti za javne nabavke upozoravaju da u samom tenderu nema grešaka, ali je problem roba koja se kupuje – udžbenici odobreni za upotrebu prije više godina

Podsjećanja radi, na ovom spisku je 228 odobrenih udžbenika za više razrede osnovne škole (koji svake godine odobrava ili proširuje koordinacija ministara obrazovanja koju čine kantonalni ministri iz kantona sa bošnjačkom većinom): 58 udžbenika izdavačkih kuća NAM i Vrijeme iz Zenice, od čega je 11 naslova samostalno izdanje NAM-a, 37 udžbenika Bosanske riječi i Dječije knjige iz Sarajeva, 35 udžbenika Sarajevo Publishinga, 30 naslova Bosanske knjige iz Sarajeva, 20 izdanja Svjetlosti, potom 15 naslova Bosanske riječi iz Tuzle, 12 Bosanske riječi iz Sarajeva, sedam izdanja Buybooka, pet Oxforda, četiri Grafexa iz Mostara, tri Sezamova i po jedno izdanje Florexa i Tugre, no niti jedan izdavač nema sve udžbenike ni za jedan razred – primjerice, Naš jezik za šesti razred ima samo Bosanska riječ iz Tuzle.

 

Slika 3

 

Ekspert za javne nabavke blizak institucijama međunarodne zajednice upozorava da se radi o kartelizaciji tržišta udžbenika – da se sada samo odabrani ponuđači mogu javiti na tender, da je posao završen i prije nego što se završi formalni postupak javne nabavke, te pretpostavlja da neki izdavači već sada štampaju udžbenike.

Izdavači koji imaju najviše odobrenih udžbenika mogu se dogovoriti i podijeliti lotove jer tako svako od njih može dobiti milionski posao. Ako bi im se neko pokušao ubaciti, mogu ga eliminisati sa zahtjevom za kvalitet, odnosno probnim printom iz Aneksa dokumentacije, s tim da taj zahtjev nije sporan jer se traži da novi udžbenici izgledaju identično kao odobreni. Takav dogovor je kartelizacija tržišta udžbenika s kojom se ne može boriti kroz sistem javnih nabavki, već kroz sistem i ministarstvo obrazovanja, tako da se traži transparentnija i kvalitetnija udžbenička politika, kaže naš sagovornik i naglašava da ga borba ne čudi jer se radi o skupoj robi – udžbenici u prosjeku koštaju više od 12 KM, a posao je dogovoren u Ministarstvu obrazovanja u Vladi FBiH.

Školegijum je ranije u više navrata pisao o kvalitetu odobrenih udžbenika. Bivša ministrica obrazovanja u Kantonu Sarajevu Zineta Bogunić čak je izjavila da na listi odobrenih ima udžbenika koji uopšte ne odgovaraju nastavnom planu i programu, a 2015. je u Oslobođenju objavljeno otvoreno pismo ministrici obrazovanja u FBiH sa slikama grešaka u udžbenicima. Uz to, ovaj tender je raspisan usred procedure usvajanja novog zakona o obrazovanju i usred kurikularne reforme zbog koje je, odlukom Skupštine KS-a, odgođena primjena Zakona o udžbenicima koji propisuje praksu jedan predmet – jedan udžbenik do školske 2025/26. godine. (Prema predloženom zakonu o udžbenicima, predviđeno je da resorno ministarstvo, na osnovu utvrđenog stručnog bodovanja recenzenta, odobri za svaki predmet i svaki razred dva najbolje rangirana udžbenika sa spiska Federalnog ministarstva, uz obavezu da se samo prvorangirani udžbenik isključivo koristi za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Drugi udžbenik će se naći u upotrebi u slučaju povlačenja prvorangiranog. Rangiranje udžbenika će se vršiti u skladu sa stručnim bodovanjem, a u slučaju da su dva udžbenika ocijenjena istim brojem bodova, prednost će imati onaj sa većim brojem najviših ocjena.) Prema važećem Zakonu o osnovnom obrazovanju i odgoju u Kantonu Sarajevo, u školi se mogu koristiti samo udžbenici, didaktička i druga nastavna sredstva čiju je upotrebu odobrilo nadležno ministarstvo u skladu sa Zakonom o udžbenicima.

 

Slika 1

 

Povodom objave tendera Namir Ibrahimović, profesor BHS jezika, direktor jedne od sarajevskih osnovnih škola i bivši voditelj tima za kurikularnu reformu u KS-u, upozorio je da samo jedan izdavač zadovoljava uslove.

Imamo zastarjele udžbenike, zadnji raspisani konkurs za udžbenike je iz 2012. kada su izabrani udžbenici za IX razred. Idete malo unazad i shvatite da su udžbenici za V razred u FBiH iz 2008. godine. Imamo loše udžbenike koji se ne obraćaju djeci na razumljivom jeziku, nego nastavnik ili roditelj tumače napisano. Imamo zastarjelo razumijevanje udžbenika. Još uvijek to, zakonski, držimo kao obavezno nastavno sredstvo, a sa svakog udžbenika negdje na početku vrišti: U skladu sa Zaključkom sa 14. sjednice Vijeća za usklađivanje udžbeničke politike, održane 5. 6. 2009. godine u Sarajevu, napominjemo da u udžbeniku NIJE DOZVOLJENO CRTATI I PISATI. I šta radi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo? Raspisuje tender za otkup udžbenika za učenike od V do IX razreda, i to na način da izdavači, s tako starim i mahom lošim udžbenicima, za cijeli razred prijave udžbenike za sve predmete. To može eventualno jedan izdavač – Nam/Vrijeme, s ubjedljivo najlošijom ponudom. Genijalno, piše Ibrahimović u svom osvrtu na Facebooku.

Vedran Jakupović, član skupštinske Komisije za obrazovanje i zastupnik Naroda i pravde u Skupštini KS-a, kaže da ne zna ništa o spornom tenderu, uopšte ne zna da Ministarstvo kupuje udžbenike, ne zna koji su rokovi u tenderu, ali može postaviti poslaničko pitanje.

Mi jednostavno ne možemo znati svaki detalj rada, kaže Jakupović.

Do zaključenja ovog teksta nismo dobili komentar ministrice Naide Hote-Muminović, a htjeli smo je pitati zašto je promijenila način nabavke udžbenika i zašto ih kupuje baš sada, korak pred provođenje kurikularne reforme – nije se javljala na telefon i odgovarala na SMS-poruke. Nije se javio ni Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda koja je delegirala ministricu Hotu-Muminović i zagovornik borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo. Prema neprovjerenim informacijama, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto pokušao je dogovoriti sastanak izdavača s ministricom, ali je ona rekla da nema potrebe jer je tender dobar.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović