Obrazovna politika

Ministarstvo obrazovanja u Kantonu Sarajevo nema registar optuženih i osuđenih

U nedostastku registra, može i kodeks za oblačenje

Rubina Čengić

13.04.2023

Iako Zakon o osnovnom obrazovanju nalaže, Ministarstvo nema evidenciju optuženih i osuđenih, a ni evidenciju kazni, koje su 2022. dostigle oko 200.000 KM.

Ilustracija: Anna Jurkovska / Shutterstock.com

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nije ustanovilo registar zaposlenika u školama koji imaju optužnicu ili presudu, iako Zakon o osnovnom obrazovanju (član 92, stav 7) to nalaže.

Ministarstvo, u skladu sa Zakonom, vodi registar osoba protiv kojih je potvrđena optužnica za krivična djela ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela za koja može biti izrečena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više. Prema istom Zakonu, osnovna škola obavezna je donijeti odluku o suspenziji tih lica iz nastavnog procesa do okončanja krivičnog postupka ili donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i u pismenoj formi obavijestiti Ministarstvo o tome.

Da Ministarstvo nije uspostavilo registar potvrđuje i Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo (SSOOiO KS), koji cijeni da u Ministarstvu ne rade svoj posao.

Postojanje registra lica protiv kojih se vode krivični postupci i onih koja su presuđena za krivična djela vrlo je bitan segment borbe protiv mita, korupcije i nepotizma u obrazovanju. Nažalost, niko od nas ne zna koliko je takvih lica u obrazovanju u kojem rade oni koji imaju naglašenu društvenu odgovornost. Često u javnosti čujemo našu vrlu ministricu kojoj je moral fluidna kategorija i koja često futuristički i populistički priča o fer društvu jednakih mogućnosti, zaboravljajući kako je upravo ona zapošljavala podobne radnike u Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. Niko zbog toga nije platio kaznu, ali za mnoge svjesne i nesvjesne propuste kazne su plaćali i plaćaju direktori škola. Za stotine hiljada maraka koje su škole platile niko nije odgovarao. A sa ovakvom ministricom i ne očekujemo da će u skorije vrijeme i plaćati, kaže Sivro. 

Podsjeća na slučaj iz Osnovne škole Hasan Kikić Sarajevo, gdje je prije dvije godine direktor Almir Pleh sakrio časove, odnosno nije dostavio kadrovske potrebe koje je planirao dodijeliti nastavnici hemije Almasi Torlak kako bi joj dopunio nastavnu normu. A ona je stalni radni odnos zasnovala tako što je njen muž, tadašnji direktor Asim Torlak, s njom zaključio ugovor na neodređeno vrijeme na osnovu konkursa za zapošljavanje na određeno vrijeme, zbog čega je nepravosnažno osuđen. 

Nakon što je Sindikat kontaktirala najpoznatija zviždačica u obrazovanju na području Kantona Sarajevo Hasena Dudo, inspekcija je brzo djelovala i izrekla novčanu kaznu. Ima toga još, ali manje interesantni slučajevi, kaže Sivro.

Slučaj Asima Torlaka bio je predmet i poslaničkog pitanja zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo: Igor Stojanović je 30. 10. 2019. godine pitao kako je moguće da osoba koja je prekršila zakon i zloupotrijebila položaj, nakon čega je 2017. godine naloženo Ministarstvu da pokrene smjenu, još uvijek radi u školi, a iz Ministarstva za mu je odgovoreno mu je da oni nemaju informaciju o tome da se protiv Torlaka vodi krivični postupak.

U Vijeću roditelja Kantona Sarajevo kažu da prate situaciju na terenu i da znaju za više suđenja i presuda izrečenih osobama zaposlenim u školama, ali ih posebno brine pedofilija. 

Nakon slučaja u Osnovnoj školi Grbavica I, kada se nastavnik osuđen za pedofiliju nakon izdržavanja zatvorske kazne vratio u školu, sada imamo slučaj još jednog nastavnika, mislim iz Semizovca, u pitanju je opet seksualno uznemiravanje učenice, ali to ne komentarišemo jer je slučaj u sudskom postupku i čovjek je u pritvoru dok se ne donese presuda. Više puta smo tražili način da na nivou FBiH bude uspostavljen registar osoba osuđenih za pedofiliju i dobivali smo obećanja, ali ništa nije urađeno – ni registra, čak ni evidencija. Ministrica nam je objasnila da će tražiti da se na nivou FBiH usvoji zakon o registrima presuđenih osoba kako one ne bi mogle ući u nastavu, kaže Elma Dizdarević, predsjednica Vijeća roditelja Kantona Sarajevo. Navodi da će, do uspostave registra, pisati Ministarstvu i tražiti kontrolu oblačenja u školama.

Sada razgovaramo o tome da Kodeks oblačenja za učenike i nastavnike, onaj iz 2017. ili 2018. koji nikada nije primijenjen u onom obimu u kojem je trebalo da bude, bude usvojen na nivou kantona i da bude isti za sve, da se učenici, učenice, ali i nastavnici adekvatno oblače u nastavnom procesu da bismo zaustavili skretanje pažnje učenika i učenica na sebe i nastavnika i nastavnica, jer sve je to uvezano, a mi se bavimo time, kaže Elma Dizdarević i naglašava da je u pripremi i novi zakon o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo.

Tamo stoji da niko ko ne donese potvrdu da se protiv njega ne vodi postupak neće biti primljen na posao, a ako Ministarstvo sada ima registar, a ne poštuje ga ili ne provjerava pri zaposlenju – to je veliki propust Ministarstva i Vijeće roditelja KS potpuno osuđuje takvo ponašanje, ističe Elma Dizdarević. 

Iz Ministarstva obrazovanja ni nakon više dana i više e-mailova nisu odgovorili na pitanja: 

- je li Ministarstvo izradilo registar zaposlenika u školama protiv kojih postoje potvrđene optužnice ili presude i, ako nije, zašto nije;

- ako registar postoji, molim vas da mi pošaljete link na taj dokument;

- ako registar postoji, na koji način prikupljate informaciju i ažurirate podatke, te koliko osoba je upisano u registar tokom 2021. i 2022. godine;

- da li je Zakon o osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kada je riječ o sankcijama za osobe koje imaju potvrđenu optužnicu ili izrečenu presudu, usklađen sa Zakonom o radu i Krivičnim zakonom; 

- koliko često škole u Kantonu Sarajevo traže pomoć od Ministarstva da bi riješile dileme u slučajevima kada imaju zaposlenike protiv kojih je potvrđena optužnica ili izrečena presuda, koliko takvih upita ste imali tokom 2021. i 2022. godine i na koji način im Ministarstvo pomaže;

- da li su iskustva s ovim elementom zakonodavstva (nedorečenosti, nejasnoće...) unesena u novi zakon i, ako jesu, u čemu se ogleda poboljšanje (pojednostavljenje ili konkretizacija odnosa prema pojavi), u kojim članovima, kojim definicijama...; 

- imate li podatke o tome protiv koliko škola/direktora/nastavnika je Inspekcija Kantona Sarajevo tokom 2021. i 2022. godine izrekla novčane kazne i za koje prekršaje;

- iz kojih sredstava se plaćaju te kazne;

- da li su direktori kažnjenih škola sankcionisani i, ako jesu, na koji način, a ako nisu – zašto nisu?

 

Inače, u Upravi za inspekcijske polove KS Inspektorat prosvjetne inspekcije je tokom 2022. izrekao 113 rješenja: 69 o otklanjanju utvrđenih nedostataka i 44 upozorenja. Inspektori u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja izdali su ukupno 92 rješenja, od čega 60 o otklanjanju utvrđenih nedostatka i 32 upozorenja, a inspektori u oblasti visokog obrazovanja izdali su ukupno 21 rješenje – devet o otklanjanju utvrđenih nedostatka i 12 upozorenja. Te godine izdato je i ukupno 50 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti od 94.850 KM, i to 35 prekršajnih naloga u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ukupnom novčanom iznosu od 47.850 KM, dok su u oblasti visokog obrazovanja inspektori izdali 15 prekršajnih naloga u iznosu od 47.000,00 KM.

Iste godine je Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite prema svim nivoima obrazovanja u Kantonu Sarajevo izrekao 65 upravnih mjera (rješenja, naređenja i upozorenja), te 23 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 40.020 KM.

Sanitarna inspekcija i inspekcija za hranu je nakon 294 nadzora izdala 152 rješenja o otklanjanju nedostataka i 14 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 26.022,00 KM: 115 rješenja o otklanjanju nedostataka i četiri prekršajna naloga u ukupnom novčanom iznosu od 7.000,00 KM u školama; 37 rješenja o otklanjanju nedostataka i deset prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 19.022,00 KM u privatnim predškolskim ustanovama i vrtićima.

Najčešće su kazne izricane za upis učenika u prvi razred srednje škole suprotno odluci Vlade KS o kriterijima za upis; za nepridržavanje opštih akata koji se donose u predškolskoj ustanovi, za nastavnike zbog nepostupanja po pravilnicima koje donosi ministar; za nevođenje pedagoške dokumentacije uredno; za to što je predškolska ustanova počela s radom bez upisa u sudski registar i za nepostupanje po pravilnicima koji regulišu izlete, ekskurzije i slično, pojašnjavaju iz Uprave za inspekcijske poslove KS.

Podsjećanja radi, samo su Torlak i OŠ Hasan Kikić povodom spornog ugovora i zapošljavanja, prije presude, platili po tri kazne u ukupnom iznosu većem od 12.000 KM: po nalogu Kantonalne inspekcije za rad, po nalogu Inspekcije za obrazovanje i u prekršajnom postupku koji je vođen pred Opštinskim sudom u Sarajevu.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović