Nova čitanja

Online lice škola No. 11

U Vitezu čuvaju uspomenu na učenike generacije od 1965. do 2022. godine

Andrej Arkoš

20.11.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

Ilustracija: Yuri Samoilov, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

U jedanaestoj sedmici školske 2023/2024. godine posjetili smo stranice:

Osnovne škole Silvije Strahimir Kranjčević, Sarajevo

Osnovne škole Sveti Sava, Zvornik

Osnovne škole Biograci, Biograci

Osnovne škole Bila, Vitez

Osnovne škole Edhem Mulabdić, Zenica

 

Obezbijeđene bitne informacije 

Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Sarajevo, 10. 11. 2023, 09:17

61 bod

Pored kratkog istorijata škole, nisu navedene osnovne vrijednosti, misija, vizija i ciljevi institucije. Ni na ovoj stranici ne nalazimo link na knjigu pohvala i žalbi ili formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Prezentovane informacije su jednostavno dostupne, potpune, jasne i ažurirane.

Vijesti su uređene po pravopisu, sa odgovarajućim fontovima, ali pored glavnog naslova nisu dodatno opremljene. Fotografije su previše umanjene i nepotpisane.

Dostupni su relevantni zakoni, odluke i pravilnici. Predstavljeni su izvedbeni planovi, Kodeks za uposlenike, Krizni plan pripravnosti, Poslovnik o radu školskog odbora i Pravilnik o zaštiti od požara

Prikazane su osnovne informacije o upisu đaka u prvi razred.

Funkcionalnost stranice u potpunosti zadovoljava kriterije, optimizirana je za mobilne uređaje, posjeduje pretraživač i povezana je sa društvenim mrežama.

Stranica sadrži izvještaje o dešavanjima u školi, ali nedostaju vijesti o postignućima učenika i nastavnica.

Dostupni su termini sekcija, školski kalendar sa rasporedom praznika, raspored časova, termini informativnih sastanaka i konsultacija, informacije o produženom boravku i plan pisanih provjera znanja.

Omogućen je pristup e-dnevniku za roditelje.

 

Slika 1Kućni red i upozoravanje na mine

Osnovna škola Sveti Sava, Zvornik, 13. 11. 2023, 11:32

61 bod

Na naslovnoj stranici uz rubrike koje se odnose na nastavu i učenike nalaze se linkovi na e-dnevnik za đake, roditelje i zaposlene. Linkovi Projekti i Arhiva ne rade.

Na stranici nema podataka o školi, pregleda istorije ili izjave u kojoj se navode vrijednosti i ciljevi institucije. Dostupne su kontakt-forme za prijavu nasilja i upućivanje pohvala ili žalbi.

Tekstovi su adekvatno opremljeni, ali prateće fotografije nisu potpisane.

Među pravnim aktima dostupni su samo Kućni red škole i Priručnik za upozoravanje na mine.

Predstavljeni su izvještaji o aktivnostima učenica i učenika i vijesti o postignućima na takmičenjima poput opštinskog takmičenja Misli mine.

Prikazan je Plan saradnje sa lokalnom zajednicom i Plan kulturno-javnih i sportskih manifestacija

Dostupan je godišnji plan rada škole, raspored zvonjenja, raspored dežurstava učitelja i nastavnika, spisak školskih sekcija i raspored odjeljenja po smjenama.

Nedostaju nastavni planovi i programi i termini informativnih sastanaka za roditelje.

 

Ništa o nastavi

Osnovna škola Biograci, Biograci, 13. 11. 2023, 16:25

35 bodova

Na ovoj školskoj stranici ponuđen je uzak izbor rubrika, Obavijesti, Učenički kutak, Fotogalerija i Kontakti. Pored osnovnih kontakt-informacija nedostaje interaktivna mapa ili uputstva kako se dolazi do škole.

Stranica ne sadrži ažurirane vijesti o dešavanjima u školi. Među sadržajima nalazimo izvještaj sa ekskurzije, zastarjele članke o školskim manifestacijama i tekstove o učešću đaka na raznim takmičenjima.

Nisu dostupni relevantni zakoni ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole. Prikazana su uputstva za upis đaka u prvi razred.

Stranica sadrži fotoalbume u kojima su prikazane školske aktivnosti, ali u fotogaleriji nije navedeno koje događaje fotografije opisuju.

Izostavljeni su podaci o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima, nagradama ili objavljenim radovima.

Učenici i roditelji na stranici neće naći dovoljno informacija vezanih za nastavu. Nisu dostupni godišnji plan rada škole, raspored nastave i nastavni planovi i programi. Predočen je raspored informativnih sastanaka za roditelje.

 

Ime ravnatelja, adresa i broj telefona

Osnovna škola Bila, Vitez, 14. 11. 2023, 11:32

39 bodova

Na početnoj stranici se nalaze samo nazivi rubrika, ime ravnatelja, broj telefona, fizička i e-mail adresa škole i linkovi na društvene mreže.

Pored pregleda istorije škole nisu navedene vrijednosti i ciljevi institucije.

Raspoložive informacije su lako dostupne, jasne i ažurirane, ali nedostaju blagovremene najave školskih događaja.

Objavljeni tekstovi su pravopisno korektni, s odgovarajućim fontovima, ali pored glavnog naslova nisu dodatno opremljeni i potpisani.

Nisu dostupni pravilnici i zakoni ministarstva ni odluke, rješenja i zapisnici škole. Nedostaju i formulari za žalbe i prijave, uputstva o upisu učenika i učenica u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Prolazeći kroz sadržaje nailazimo na članke o uspjesima učenika na takmičenjima, ali pored toga nema ažuriranih izvještaja o drugim dešavanjima u školi. Predstavljeni su fotoalbumi koji prikazuju školske aktivnosti.

Za učenike nema potrebnih informacija vezanih za nastavu, nije objavljen godišnji plan rada škole, raspored nastave, nastavni planovi i programi, termini konsultacija i raspored informativnih razgovora.

U rubrici Učenici predstavljeni su članovi Vijeća učenika i spisak učenika generacije od 1965. do 2022. godine.

 

Povezani sa društvenim mrežama

Osnovna škola Edhem Mulabdić, Zenica, 15. 11. 2023, 09:36

41 bod

Stranica je jednostavna i pregledna, ali u nazivima rubrika ne nalazimo ništa vezano za nastavu, učenike i roditelje.

Uz Informacije o školi nedostaje pregled istorije ustanove. Dostupne su sve kontakt-informacije škole i uprave. Prikazana je interaktivna mapa i forma za upućivanje primjedbi ili pohvala. 

Na stranici se nalaze linkovi na većinu najpoznatijih društvenih mreža.

Oprema teksta uključuje naslove i potpis autora, prateće fotografije su velike, jasne i nepotpisane.

Stranica sadrži kratke izvještaje o događajima u školi. Prezentovane su vijesti o posjetama, takmičenjima i uspjesima učenika. 

Pojedine vijesti su predstavljene u samo dvije rečenice uz nekoliko velikih fotografija.

Raspored nastave i zvonjenja, školski kalendar, termini roditeljskih sastanaka i konsultacija, nastavni planovi i programi ni na ovoj stranici nisu predstavljeni.

Najnovije

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

Nacrtano riječima

Kafić s pogledom na školu

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Nacionalizam i ljepota

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Dvije polovine mozga nastavnika

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Gdje su Romi u školi?

Školegijum redakcija