Nastavnička pitanja

Sarajevskim javnim vrtićima nedostaje odgajatelja i drugih kadrova

Zapošljavanje samo kada Ministarstvo utvrdi da je potreba stvarna

Rubina Čengić

03.02.2023

Za 2023. je planirano 11,2 miliona KM za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima, a u 2022. to je bilo 7,3 miliona KM za 4.947 djece.

Ilustracija: alinabuphoto / Shutterstock.com

Sarajevskim vrtićima u okviru Javne ustanove Djeca Sarajeva nedostaje svih kadrova, a posebno vaspitačica i vaspitača. Roditelji se žale da ponekad poslijepodne s djecom ostaju spremačice, da grupe budu spojene bez obzira na uzrast i da se često u različitim vrtićima ne poštuje Pravilnik o radu, prema kojem sa grupom od 27 djece treba da rade dva vaspitača.

Ministrica Naida Hota Muminović smatra da djeca ne trpe posljedice česte promjene vaspitačica.

Česte promjene odgajatelja u vrtićima ne mogu se predvidjeti. One su rezultat različitih okolnosti. Prilikom organizacije rada u predškolskim ustanovama pravi se plan koji predviđa da te promjene što manje utiču na socio-emocionalnu klimu u odgojnim grupama. Imajući u vidu činjenicu da, prema pozitivnim zakonskim propisima, u svakoj odgojnoj grupi rade dvije osobe – od šest mjeseci do dvije godine odgajateljica i medicinska sestra, a od dvije do šest godina dvije odgajateljice – promjene, i ako se dese, nemaju negativan uticaj na rad u grupi jer su djeca uvijek s najmanje jednom osobom koju poznaju i s kojom su provela adaptacioni period, pojašnjava ministrica Hota Muminović u pisanim odgovorima koje smo čekali više od mjesec dana. 

U Upravi JU Djeca Sarajeva potvrđuju informaciju da im često nedostaje kadra.

Budući da je ovo ženski kolektiv, te da imamo dosta radnica koje su odsutne po osnovu bolesti i bolovanja, ali i po osnovu trudnoće ili čuvanja trudnoće, saglasnost za njihove zamjene tokom trudničkog i dugih bolovanja tražimo od nadležnog ministarstva, te nakon dobijene saglasnosti raspisujemo javni oglas za prijem radnika u radni odnos, dok ostale zamjene organizujemo unutar Ustanove. JU Djeca Sarajeva, čim se iskaže potreba za zapošljavanjem, podnosi zahtjev nadležnom ministarstvu za davanje saglasnosti za raspisivanje oglasa za prijem radnika u radni odnos, piše u svojim odgovorima vršiteljica dužnosti direktorice Jasmina Magoda. Pojašnjava da, kada se za to ukaže potreba i ukoliko kapaciteti vrtića to dozvoljavaju, otvaraju nove grupe u vrtićima.

Tada bez saglasnosti nadležnog ministarstva zapošljavamo nove radnike na 60 dana. To nam omogućava Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a kasnije uz saglasnost nadležnog ministarstva istom kadru možemo produžiti ugovore do 180 dana, dok se u međuvremenu raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, pojašnjava Jasmina Magoda, no ne daje odgovor na pitanje koliko puta su tokom 2021. i 2022. godine tražili odobrenje za zapošljavanje novih kadrova.

U Kantonalnom odboru Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo cijene da Ministarstvo ignoriše zahtjeve JU Djeca Sarajeva

JU Djeca Sarajeva godinama kontinuirano prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo dostavlja kadrovske potrebe. Nažalost, te institucije godinama pokazuju svoj maćehinski odnos prema toj javnoj ustanovi, posebno u segmentu zapošljavanja kadrova putem javnog konkursa na neodređeno vrijeme. Sindikalna podružnica JU Djeca Sarajeva je zbog nerješavanja problema s kadrovima prije dvije godine održala i štrajk upozorenja i zaštitila radno-pravni status radnika u toj ustanovi, kaže Saudin Sivro, predsjednik Kantonalnog odbora Sindikata.

Iz Ministarstva pak tvrde da su, svaki put kada je zahtjev iz JU Djeca Sarajeva bio opravdan i kada Ministarstvo utvrdi da su iskazane stvarne potrebe, davali saglasnost za raspisivanje konkursa, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Za broj podnesenih zahtjeva i izdatih saglasnosti Ministarstva možete se obratiti JU Djeca Sarajeva, piše ministrica Hota Muminović. 

U Kantonu Sarajevo djeluje 55 privatnih i u okviru JU Djeca Sarajeva, prema podacima Ministarstva 42, a prema podacima JU Djeca Sarajeva 38 vrtića. I jedni i drugi naglašavaju da postoji kontinuirana potreba za zapošljavanjem kadrova različitih stručnih profila. Ministrica Hota Muminović naglašava da je za 2023. godinu planirano 11.189.500 KM za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima (200 KM za cjelodnevni boravak i 100 KM za poludnevni), dok je u 2022. za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima u KS potrošeno 7.307.000 KM, čime je bilo obuhvaćeno 4.947 djece. Za to vrijeme u vrtiće JU Djeca Sarajeva bilo je upisano 8.683 djece. Cijena cjelodnevnog boravka u vrtićima JU Djeca Sarajeva je 160 KM, a poludnevnog boravka 120 KM, dok je u privatnim vrtićima i do 450 KM.

U prethodnoj školskoj godini Vlada KS je obnovila pet i sanirala dva vrtića, dok je s početkom školske 2022/23. godine otvoreno deset privatnih vrtića. Jasmina Magoda kaže da je u pripremi otvaranje vrtića na Šipu, a najveće su potrebe za otvaranjem novih vrtića na području općine Ilidža. Ona se nada da će se u narednim godinama uspjeti riješiti i taj problem.

No, u Kantonu Sarajevo nema dovoljno dostupnih odgajatelja – pred kraj 2022. godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje KS bilo ih je šest, od čega pet sa srednjom stručnom spremom i jedna osoba sa visokom, te 80 nastavnika predškolskog odgoja, od čega 37 sa višom školom, a 43 sa visokom.

Privatne predškolske ustanove često potražuju profesore predškolskog odgoja, koje im teško možemo obezbijediti jer je taj kadar definitivno deficitaran. Poslodavci zatim pribjegavaju angažovanju profesora razredne nastave i pedagoga, koje po posebnom ovlaštenju mogu zaposliti u nedostatku profesora predškolskog odgoja. Profesori predškolskog odgoja na našoj evidenciji preferiraju zaposlenje u Javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, iako uslovi koje nude poslodavci diktiraju zainteresovanost kadra za rad u privatnim predškolskim ustanovama. Nije mali broj poslodavaca koji traže ovaj kadar za zamjene i bolovanja svojih zaposlenika kako bi na nekoliko dana popunili normu u školi, pojašnjava Elvedina Sabitović, rukovoditeljica Sektora za posredovanje u zapošljavanju i materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u Službi za zapošljavanje KS. Cijeni da je teško izvršiti procjenu potreba za ovim kadrom u narednom periodu. 

Ali nije Kanton Sarajevo jedini koji ima problem s kadrovima za predškolsko obrazovanje. Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona na evidenciji nezaposlenih ima 45 učitelja predškolske djece, 11 saradnika (pomoćnika) vaspitača predškolske djece i po jednog savjetnika za predškolsko vaspitanje i učitelja predškolske djece sa posebnim potrebama. U Livanjskom kantonu nema nezaposlenih kadrova koji bi mogli raditi u predškolskom obrazovanju – sredinom godine bila je jedna osoba u Glamoču, koja je vrlo brzo dobila posao. U Zeničko-dobojskom kantonu su dvije učiteljice na evidenciji u Tešnju, u Visokom jedna, u Maglaju dvije, Kaknju sedam, u Žepču tri, s tim da tamo, kako kažu, dvije osobe i ne traže posao, dok su poslodavci tokom 2022. tražili 11 osoba za ove poslove. U Zenici ih je 43, ali ne zadržavaju se dugo na evidenciji nezaposlenih, u Brezi je jedna osoba; u Posušju je na evidenciji devet nezaposlenih osoba i sve su žene u dobi od 25 do 45 godina, a posao čekaju od šest mjeseci do tri godine, s tim da to nije stvarno stanje jer nezaposlene osobe radne biografije ostavljaju kod poslodavaca ili traže posao putem ličnih poznanstava. U Orašju su na evidenciji nezaposlenih tri osobe sa zanimanjem učitelja predškolske djece i čekaju posao oko tri mjeseca, a u tamošnjem zavodu za zapošljavanje procjenjuju da su potrebni kadrovi ove struke kako bi se povećao kapacitet postojećih vrtića, koji su nedovoljni.

Često dobijemo upite od privatnih vrtića i škola koje traže taj kadar, ali nije moguće napraviti procjenu o potrebama tržišta za duži period. Za sada osobe sa tom naobrazbom jako brzo nalaze zaposlenje, kadar za predškolske obrazovne ustanove je među najtraženijim, kako u Zenici tako i u okolnim općinama. Naša predviđanja su da će i u budućnosti postojati veliki interes poslodavaca za ovim zanimanjem jer se povećava udio zaposlenih žena na tržištu rada, te je sve veći broj djece smješten u predškolske ustanove, kažu u Zavodu za zapošljavanje u Zeničko-dobojskom kantonu i naglašavaju da dio obrazovanog kadra poslije završetka škole odlazi u inozemstvo.

Da li fakulteti koji imaju odsjeke za predškolsko obrazovanje i mladi koji upisuju fakultet znaju da su kadrovi za predškolsko obrazovanje jako potrebni i traženi – nismo uspjeli saznati. Na desetak fakulteta, među kojima je i Pedagoški fakultet Sarajevo, kojima smo uputili pitanje koliko studenata imaju na odsjecima za predškolski odgoj, i na prvom i na drugom ciklusu, i da li imaju informacije o potrebama tržišta za kadrovima koje obrazuju, nismo dobili nikakav odgovor. 

Najnovije

Otvorena nauka kao korporativni profit

Vrijeme je da mijenjamo kriterije za akademsko napredovanje

Samir Lemeš

Instrumentarij za vrednovanje srednjih škola Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

Cilj postignut, forma zadovoljena, a suština – nula bodova

Smiljana Vovna

Implementacija bolonjskog sistema

Nastavnicima i nastavnicama treba doškolovanje ili ekvivalencija

Arifa Isaković

Istorija kao etika

Isključenost nastavnika iz oblikovanja obrazovanja vodi u monotoniju

Miloš Janković

Samir Fejić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u Unsko-sanskom kantonu

Nema goriva i grijanja, plate pale ispod prosjeka – problem je skupštinska većina

Rubina Čengić