Obrazovna politika

Navodno krivotvorenje diploma u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli

Nije Facebook za škole i zvanične komunikacije

Anisa Mahmutović

29.11.2023

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kasnije utvrdila da u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli nije bilo krivotvorenja svjedočanstava.

Ilustracija: Školegijum

Na zvaničnoj Facebook stranici Mješovite srednje saobraćajne škole u Tuzli pojavila se objava da su neke diplome falsifikovane, a potom da je Facebook profil zloupotrijebljen. Uključila se i inspekcija.

Sredinom oktobra na zvaničnoj Facebook stranici ove škole objavljena je informacija da je 2022. godine bilo krivotvorenja svjedočanstava: Svjedočanstva koja su izdata učenicima sa datumom 24. 6. 2022. godine su krivotvorena. Direktor škole Asmir Selimi je potpisao i izdao nekoliko stotina svjedočanstva učenicima saobraćajne škole koje je on lično potpisao spomenutog datuma, iako u to vrijeme nije bio direktor, tačnije na dužnost v. d. direktora došao je tek 1. 7. 2022. te tako nije smio potpisivati svjedočanstva koja su iz ranijeg perioda. Dalje je pisalo i da je na taj način direktor svjesno počinio krivična djela iz člana 373. stav 1. i 2. te člana 374. stavovi C. i D. Krivičnog zakona FBiH, za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do pet godina. 

Kada je ova objava obrisana, pojavila se nova koju potpisuje administrator stranice: Obavještavamo sve prijatelje koji prate ovu stranicu da je ista nedavno zloupotrijebljena od strane jednog od administratora za širenje neistinitih navoda te ističemo da se ovakvim djelovanjem šteti ugledu škole.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je kasnije utvrdila da u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli nije bilo krivotvorenja svjedočanstava, kao i da je rad direktora zakonit, stoji u zapisniku o inspekcijskom nadzoru broj 17/4-VI-34-008629/23 od 11. oktobra 2023. godine.

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Selmin Karić kaže da je Asmir Selimi na mjesto vršioca dužnosti imenovan 29. juna 2022. godine. 

Prema izvještaju postupajućeg inspektora, Odlukom Školskog odbora MSSŠ Tuzla Selimi je svjedočanstva potpisao 23. novembra 2022. godine, kaže Karić.

Direktor Selimi kaže da je jedan od šest administratora objavio netačne informacije.

Riječ je o zloupotrebi pozicije administratora. Mi, nažalost, nemamo pravilnik po kojem postupaju administratori stranice, nego ima administrator koji daje prijedlog kako bi trebali postupati drugi administratori zaposlenici, kaže Selimi. 

U Ministarstvu nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona nemaju komentar na ovu situaciju, osim da nadležni organi provode istragu

Prema nezvaničnim informacijama, administrator koji je zloupotrijebio svoja prava je osoba protiv koje je već ranije pokrenut disciplinski postupak, ali je i dalje zaposlena u školi. 

Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla je i ranije bila predmet istražnih organa, što je 2022. godine rezultiralo prvostepenom presudom Općinskog suda u Tuzli protiv bivšeg direktora Jasenka Smajića, te profesora Omera Delalića i Adise Mehić. Naime, oni su tada proglašeni krivim za namještanje zaposlenja jednoj osobi. Njima je za počinjeno kazneno djelo izrečena uslovna osuda.

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović